The vacant land next to my house was sold in 2014 to two self-builders. One built his dream house in 1 year. The other is not ready yet. I followed the process from 2015 and recorded the result in the book Arcadia. This publication is about ambition and the impossibility of realizing it; the feeling that it will never work and may never work again. Arcadia consists of three parts: 2015, 2016 and 2017. Each part consists of separate sheets. The further in time, the more desperation strikes, the more complicated the folding of the sheets that make up the parts.

Het verwilderde landje naast mijn huis werd in 2014 verkocht aan twee zelfbouwers.
Eén bouwde zijn droomhuis in 1 jaar. De ander is nog steeds niet klaar.
Ik volgde het proces vanaf 2015 en legde het resultaat vast in het boek Arcadia.
Arcadia gaat over ambitie en de onmogelijkheid om die te realiseren;
het gevoel dat het nooit gaat lukken en misschien ook nooit meer goed komt. 
Arcadia bevat drie delen: 2015, 2016 en 2017.
Iedere deel bestaat uit losse vellen.
Hoe verder in de tijd, hoe meer de wanhoop toeslaat,
hoe ingewikkelder de vouwwijze van de vellen,
waaruit de delen zijn samengesteld.